ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

Μοναχός και λαϊκός

Μοναχός και λαϊκός σε φωτογραφικό εργαστήριο (αρχές 20ού αι.)