ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012

Αθανάσιος μοναχός Καρεώτης

Aθανάσιος μοναχός Καρεώτης (1899-1988)
Aθανάσιος μοναχός Καρεώτης (1899-1988)
(Φωτογραφία: Τάκης Ζερβουλάκος)
Aθανάσιος μοναχός Καρεώτης (1899-1988)
Aθανάσιος μοναχός Καρεώτης (1899-1988)