ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2012

Μοναχοί σε φωτογραφικό εργαστήριο

Μοναχοί σε φωτογραφικό εργαστήριο
(αρχές 20ού αι.)