ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2012

Κελλιώτες μοναχοί

Η συνοδεία του κελλιού Απόστολος Θωμάς Καρεών
(Φωτογραφία: Παναγιώτης Στουρνάρας, 1907/08)