ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

Ιωσήφ δικαίος σκήτης Αγίου Ανδρέα

Αρχιμανδρίτης Ιωσήφ, δικαίος της σκήτης του Αγίου Ανδρέα (†1908)
(Φωτογραφία: N. Prahnichkii, 1893)