ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

Χιλανδαρινοί μοναχοί

Χιλανδαρινοί μοναχοί με τον προηγούμενο της μονής Πανάρετο
(αρχές 20ού αι.)