ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2012

Κελλιώτες μοναχοί

Επιτροπή κελλιωτών για την πανήγυρη του Πρωτάτου
(αρχές 20ού αι.)