ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2012

Ρώσοι μοναχοί

Ρώσοι μοναχοί με τον ηγούμενο της μονής Αγίου Παντελεήμονος Ανδρέα (†1903),
τον δικαίο της σκήτης Αγίου Ανδρέα Ιωσήφ (†1908),
τον δικαίο της σκήτης Προφήτη Ηλία Γαβριήλ (†1901)
(Φωτογραφία: εργαστήριο μονής Αγίου Παντελεήμονος)