ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2012

Διάκονος σε φωτογραφικό εργαστήριο

Διάκονος με μοναχική αμφίεση σε φωτογραφικό εργαστήριο
(αρχές 20ού αι.)