ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2012

Μοναχοί σε υπαίθρια φωτογράφιση

Μοναχοί σε υπαίθρια φωτογράφιση
(Φωτογραφία: Νήφων μοναχός Χιλανδαρινός, δεκαετία 1940)