ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2012

Βατοπαιδινοί μοναχοί

Οι προϊστάμενοι της μονής Βατοπαιδίου
(Φωτογραφία: Προκόπιος ιεροδιάκονος, αρχές 20ού αι.)