ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2012

Δόκιμος μοναχός

Δόκιμος μοναχός
(Φωτογραφία: εργαστήριο σκήτης Αγίου Ανδρέα, αρχές 20ού αι.)