ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2012

Αθανάσιος ιερομόναχος Ζωγραφίτης

Αθανάσιος ιερομόναχος Ζωγραφίτης (1869-1920)
(Φωτογραφία: Αυτοπορτρέτο, 1910)
Αθανάσιος ιερομόναχος Ζωγραφίτης (1869-1920)
(Φωτογραφία: Αυτοπορτρέτο, 1910)
Αθανάσιος ιερομόναχος Ζωγραφίτης (1869-1920)
(Φωτογραφία: Αυτοπορτρέτο, 1910)
Ο ιερομόναχος Αθανάσιος, κατά κόσμον Ανδρέας, του Στογιάν και της Σίρμα, γεννήθηκε στη Δίβρη (Debar) το έτος 1869. Στη μονή Ζωγράφου μόνασε το 1892. Υπηρέτησε ως εκκλησιάρχης και υπήρξε η ψυχή του φωτογραφικού εργαστηρίου της μονής, στην περίοδο 1896-1920. Το διασωθέν φωτογραφικό έργο αποδεικνύει την αξία του ως καλού φωτογράφου.