ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012

Ιωαννίκιος μοναχός Καρεώτης

Iωαννίκιος μοναχός Καρεώτης (1880-1946)
Zωγράφος και φωτογράφος. Ο μοναχός Ιωαννίκιος Μαυρόπουλος καταγόταν από τη Nεάπολη Kαισαρείας της Μικράς Ασίας, προσήλθε στο Άγιον Όρος το 1897 και μόνασε στο κελλί του Aγίου Γεωργίου των Σκουρταίων στις Kαρυές, όπου διατηρούσε ένα από τα καλύτερα φωτογραφικά εργαστήρια.