ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2012

Ανώνυμος μοναχός

Ανώνυμος μοναχός φωτογράφος (αρχές 20ού αι.)
(Φωτογραφία: Προκόπιος ιεροδιάκονος, αρχές 20ού αι.)
Ανώνυμος μοναχός φωτογράφος (αρχές 20ού αι.)
(Φωτογραφία: Προκόπιος ιεροδιάκονος, αρχές 20ού αι.)
Ανώνυμος μοναχός φωτογράφος (αρχές 20ού αι.)
(Φωτογραφία: Προκόπιος ιεροδιάκονος, αρχές 20ού αι.)