ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Κυριακή 18 Μαρτίου 2012

Γαβριήλ ηγούμενος μονής Διονυσίου

Αρχιμανδρίτης Γαβριήλ (1886-1983), ηγούμενος της μονής Διονυσίου
(Φωτογραφία: Chrysostomus Dahm, 1957)
Αρχιμανδρίτης Γαβριήλ (1886-1983), ηγούμενος της μονής Διονυσίου
(Φωτογραφία: Douglas Lyttle, 1974)
Αρχιμανδρίτης Γαβριήλ (1886-1983), ηγούμενος της μονής Διονυσίου
(Φωτογραφία: Douglas Lyttle, 1977)