ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017

Βησσαρίων ιερομόναχος, κτήτορας σκήτης Αγίου Ανδρέα

Βησσαρίων ιερομόναχος, κτήτορας σκήτης Αγίου Ανδρέα (1808-1862)
Βησσαρίων ιερομόναχος, κτήτορας σκήτης Αγίου Ανδρέα (1808-1862)

Τρίτη 25 Ιουλίου 2017

Σάββατο 22 Ιουλίου 2017

Αντώνιος ιερομόναχος Μπουλάτοβιτς

Αντώνιος ιερομόναχος Μπουλάτοβιτς (1870-1919)
Αντώνιος ιερομόναχος Μπουλάτοβιτς (1870-1919), ως αξωματικός 
Αντώνιος ιερομόναχος Μπουλάτοβιτς (1870-1919), ως αξωματικός 
Αντώνιος ιερομόναχος Μπουλάτοβιτς (1870-1919)

Αντώνιος ιερομόναχος Μπουλάτοβιτς (1870-1919)