ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Τρίτη 29 Αυγούστου 2017

Νικάνωρ ιερομόναχος Καυσοκαλυβίτης

Νικάνωρ ιερομόναχος Καυσοκαλυβίτης (1913-1998)
(Φωτογραφία: Μοναχός Χαρίτων Καρουλιώτης)
Νικάνωρ ιερομόναχος Καυσοκαλυβίτης (1913-1998)
(Πηγή: Ιερομ. Μάξιμος, Αγιορείτικες μορφές και διηγήσεις από τον Άθω)
Νικάνωρ ιερομόναχος Καυσοκαλυβίτης (1913-1998)
(Πηγή: Ιερομ. Μάξιμος, Αγιορείτικες μορφές και διηγήσεις από τον Άθω)
Νικάνωρ ιερομόναχος Καυσοκαλυβίτης (1913-1998)
(Φωτογραφία: Μοναχός Γαβριήλ Φιλοθεΐτης)

Δευτέρα 21 Αυγούστου 2017

Nήφων μοναχός Καυσοκαλυβίτης

Nήφων μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1897-1984)
Nήφων μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1897-1984)
(Φωτογραφία: Νικολός Εξαδάκτυλος, 1971)
Nήφων μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1897-1984)
(Φωτογραφία: Νικολός Εξαδάκτυλος, 1971)
Nήφων μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1897-1984)
(Μοναστηριακά Χρονικά 11 (1938), σ.10)
Nήφων μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1897-1984)

Πέμπτη 17 Αυγούστου 2017

Μιχαήλ ιερομόναχος, δικαίος σκήτης Αγίου Ανδρέα

Μιχαήλ ιερομόναχος, δικαίος σκήτης Αγίου Ανδρέα (1877-1965)
Μιχαήλ ιερομόναχος, δικαίος σκήτης Αγίου Ανδρέα (1877-1965)