ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Τετάρτη 2 Αυγούστου 2017

Θεοδώρητος ιερομόναχος, δικαίος σκήτης Αγίου Ανδρέα

Θεοδώρητος ιερομόναχος, δικαίος σκήτης Αγίου Ανδρέα (1822-1887)
Θεοδώρητος ιερομόναχος, δικαίος σκήτης Αγίου Ανδρέα (1822-1887)
Θεοδώρητος ιερομόναχος, δικαίος σκήτης Αγίου Ανδρέα (1822-1887)