ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Τρίτη 10 Μαΐου 2022

Ιάκωβος μοναχός Αγιαννανίτης

Ιάκωβος μοναχός Αγιαννανίτης (Ιακωβάκι), ο διά Χριστόν σαλός (†1982)
Φωτογραφία: Helmut Kopecky

Ιάκωβος μοναχός Αγιαννανίτης (Ιακωβάκι), ο διά Χριστόν σαλός (†1982) 

Ιάκωβος μοναχός Αγιαννανίτης (Ιακωβάκι), ο διά Χριστόν σαλός (†1982) 

Ιάκωβος μοναχός Αγιαννανίτης (Ιακωβάκι), ο διά Χριστόν σαλός (†1982) 

Ιάκωβος μοναχός Αγιαννανίτης (Ιακωβάκι), ο διά Χριστόν σαλός (†1982) 

Ιάκωβος μοναχός Αγιαννανίτης (Ιακωβάκι), ο διά Χριστόν σαλός (†1982)

Ιάκωβος μοναχός Αγιαννανίτης (Ιακωβάκι), ο διά Χριστόν σαλός (†1982)

Ιάκωβος μοναχός Αγιαννανίτης (Ιακωβάκι), ο διά Χριστόν σαλός (†1982)

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020

Δανιήλ μοναχός Κατουνακιώτης

Όσιος Δανιήλ ο Κατουνακιώτης (1844 - 8 Σεπτ. 1929)
(Φωτογραφία: Νικόλας Κάλας, Άνοιξη 1929. Πηγή: Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.)

«Ο οσιολογιώτατος γέρων Δανιήλ Κατουνακιώτης»
(Φωτογραφία: Νικόλας Κάλας, Άνοιξη 1929. Πηγή: Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.)

Κατουνάκια - Καρούλια
Σελίδα του λευκώματος του Νικόλα Κάλας, κατά την επίσκεψή του στο Άγιον Όρος το 1929,
φωτ. αρ. 86-89. (Πηγή: Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.)

Σχετικά με τον όσιο Δανιήλ, βλ. εδώ και για τον φωτογράφο, βλ. εδώ

Σεραφείμ μοναχός Καρουλιώτης

Σεραφείμ μοναχός Καρουλιώτης (†1936)
(Φωτογραφία: Νικόλας Κάλας, Άνοιξη 1929. Πηγή: Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.)

«Ο Ανδρέας κι᾽ εγώ στον μοναδικό Έλληνα ερημίτη στα Καρούλια: Σεραφείμ»
(Φωτογραφία: Νικόλας Κάλας, Άνοιξη 1929. Πηγή: Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.)

Κατουνάκια - Καρούλια
Σελίδα του λευκώματος του Νικόλα Κάλας, κατά την επίσκεψή του στο Άγιον Όρος το 1929,
φωτ. αρ. 86-89. (Πηγή: Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.)

 Βιογραφικά στοιχεία για τον μοναχό Σεραφείμ Καρουλιώτη, βλ. εδώ και στοιχεία σχετικά με τον φωτογράφο, βλ. εδώ

Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017

Αντώνιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης

Αντώνιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1918-1990), ο Ιωασαφαίος
(Πηγή: Χρυσόστομος επίσκ. Ροδοστόλου, Ωδή στα αμάραντα, στον Άθωνα)
Αντώνιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1918-1990), ο Ιωασαφαίος
(Φωτογραφία: Zbigniew Kosc)
Αντώνιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1918-1990), ο Ιωασαφαίος
(Φωτογραφία: Zbigniew Kosc) 
Αντώνιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1918-1990), ο Ιωασαφαίος
(Φωτογραφία: Zbigniew Kosc)
Αντώνιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1918-1990), ο Ιωασαφαίος
(Φωτογραφία: Zbigniew Kosc)