ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017

Αντώνιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης

Αντώνιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1918-1990), ο Ιωασαφαίος
(Πηγή: Χρυσόστομος επίσκ. Ροδοστόλου, Ωδή στα αμάραντα, στον Άθωνα)
Αντώνιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1918-1990), ο Ιωασαφαίος
(Φωτογραφία: Zbigniew Kosc)
Αντώνιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1918-1990), ο Ιωασαφαίος
(Φωτογραφία: Zbigniew Kosc) 
Αντώνιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1918-1990), ο Ιωασαφαίος
(Φωτογραφία: Zbigniew Kosc)
Αντώνιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1918-1990), ο Ιωασαφαίος
(Φωτογραφία: Zbigniew Kosc)

Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017

Ιωάννης μοναχός Καυσοκαλυβίτης

Ιωάννης μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1907-1988), ο Ιωασαφαίος
(Φωτογραφία: Σπύρος Μελετζής, 1950)
Ιωάννης μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1907-1988), ο Ιωασαφαίος
(Φωτογραφία: Σπύρος Μελετζής, 1950)
Ιωάννης μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1907-1988), ο Ιωασαφαίος
(Πηγή: Χρυσόστομος επίσκ. Ροδοστόλου, Ωδή στα αμάραντα, στον Άθωνα)