ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015

Δευτέρα 27 Ιουλίου 2015

Δωρόθεος μητροπολίτης Κορυτσάς

Δωρόθεος Ευελπίδης, μητροπολίτης Κορυτσάς (1825-1879)
Δωρόθεος Ευελπίδης, μητροπολίτης Κορυτσάς (1825-1879)

Πέμπτη 23 Ιουλίου 2015

Καλλίνικος Σταματιάδης αρχιμανδρίτης

Αρχιμανδρίτης Καλλίνικος Σταματιάδης Λαυριώτης,
σχολάρχης της Αθωνιάδας (1792-1877)
 (Ζωγραφικός πίνακας του Νικηφόρου Λύτρα)

Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015

Ιγνάτιος μοναχός Βατοπαιδινός

Ιγνάτιος μοναχός Βατοπαιδινός (γ.1886)
(Φωτογραφία: Προκόπιος ιεροδιάκονος)
Ιγνάτιος μοναχός Βατοπαιδινός (γ.1886)
(Φωτογραφία: Προκόπιος ιεροδιάκονος)

Κυριακή 19 Ιουλίου 2015

Άνθιμος ιεροδιάκονος Βατοπαιδινός

Άνθιμος ιεροδιάκονος Βατοπαιδινός (1857-1913)
(Φωτογραφία: Προκόπιος ιεροδιάκονος)
Άνθιμος ιεροδιάκονος Βατοπαιδινός (1857-1913)
(Φωτογραφία: Προκόπιος ιεροδιάκονος)

Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015

Σάββατο 11 Ιουλίου 2015

Λάζαρος μοναχός Διονυσιάτης

Λάζαρος μοναχός Διονυσιάτης (1892-1974)
(Φωτογραφία: Καρυές, 4 Απριλίου 1931.
Πηγή: Μοναχολόγιο μονής Διονυσίου)
Λάζαρος μοναχός Διονυσιάτης (1892-1974)
(Πηγή: Μοναχολόγιο μονής Διονυσίου)
Λάζαρος μοναχός Διονυσιάτης (1892-1974)
(Πηγή: Αρχείο μονής Διονυσίου)

Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015

Κυριακός μοναχός Διονυσιάτης

Κυριακός μοναχός Διονυσιάτης,
ως Πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους (1915)
Κυριακός μοναχός Διονυσιάτης,
ως Πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους (1915)
Κυριακός μοναχός Διονυσιάτης,
ως Πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους (1929-30) 
Κυριακός μοναχός Διονυσιάτης
με τον ηγούμενο αρχιμ. Γαβριήλ (1887-1983)
(Πηγή: Αρχείο μονής Διονυσίου)
Κυριακός μοναχός Διονυσιάτης
 (Πηγή: Μοναχολόγιο μονής Διονυσίου)