ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015

Δοσίθεος ηγούμενος μονής Διονυσίου

Αρχιμανδρίτης Δοσίθεος,
ηγούμενος της μονής Διονυσίου (†1935)
(Πηγή: Μοναχολόγιο μονής Διονυσίου)