ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Πέμπτη 16 Ιουλίου 2015

Νεκτάριος μοναχός Διονυσιάτης (1890-1976)

Νεκτάριος μοναχός Διονυσιάτης (1890-1976)
(Πηγή: Μοναχολόγιο μονής Διονυσίου)