ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Σάββατο 4 Ιουλίου 2015

Χαρίτων μοναχός Διονυσιάτης

Χαρίτων μοναχός Διονυσιάτης (1876-1959)
 (Πηγή: Μοναχολόγιο μονής Διονυσίου)