ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015

Κυριακός μοναχός Ζαχαριάδης

Κυριακός μοναχός Ζαχαριάδης, ο Ξηροποταμινός (1856-1916)
(Φωτογραφία: Προκόπιος ιεροδιάκονος, Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.)