ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015

Κυριακός μοναχός Διονυσιάτης

Κυριακός μοναχός Διονυσιάτης,
ως Πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους (1915)
Κυριακός μοναχός Διονυσιάτης,
ως Πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους (1915)
Κυριακός μοναχός Διονυσιάτης,
ως Πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους (1929-30) 
Κυριακός μοναχός Διονυσιάτης
με τον ηγούμενο αρχιμ. Γαβριήλ (1887-1983)
(Πηγή: Αρχείο μονής Διονυσίου)
Κυριακός μοναχός Διονυσιάτης
 (Πηγή: Μοναχολόγιο μονής Διονυσίου)