ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015

Αγαθάγγελος ιεροδιάκονος, Στέφανος μοναχός, Ιωάσαφ ιεροδιάκονος, οι Ιωασαφαίοι

Αγαθάγγελος ιεροδιάκονος (1924-1974), Στέφανος μοναχός (1896-1983)
και Ιωάσαφ ιεροδιάκονος (1910-1993), οι Ιωασαφαίοι (Φωτογραφία: Νήφων μοναχός Χιλανδαρινός)

Αγαθάγγελος και Ιωάσαφ ιεροδιάκονοι, οι Ιωασαφαίοι

Αγαθάγγελος ιεροδιάκονος (1924-1974) και Ιωάσαφ ιεροδιάκονος (1910-1993), οι Ιωασαφαίοι (Φωτογραφία: Νήφων μοναχός Χιλανδαρινός)

Σάββατο 28 Μαρτίου 2015

Γεώργιος ηγούμενος μονής Γρηγορίου

Αρχιμανδρίτης Γεώργιος, ηγούμενος της μονής Γρηγορίου (1935-2014)
Αρχιμανδρίτης Γεώργιος, ηγούμενος της μονής Γρηγορίου (1935-2014) (φωτ. 1975)
Αρχιμανδρίτης Γεώργιος, ηγούμενος της μονής Γρηγορίου (1935-2014)

Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015

Αρσένιος μοναχός Χιλανδαρινός

Αρσένιος μοναχός Χιλανδαρινός (γ.1921)
(Φωτογραφία: Αντώνιος-Αιμίλιος Ταχιάος)
Αρσένιος μοναχός Χιλανδαρινός (γ.1921)
(Φωτογραφία: Τάκης Τλούπας, 1969)
Αρσένιος μοναχός Χιλανδαρινός (γ.1921)

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015

Παντελεήμων ιερομόναχος Κάρτσωνας

Παντελεήμων ιερομόναχος Κάρτσωνας (1937-1992)
(Φωτογραφία: Χρήστος Ζέγκος)
Παντελεήμων ιερομόναχος Κάρτσωνας (1937-1992)
(Φωτογραφία: Χρήστος Ζέγκος)
Παντελεήμων ιερομόναχος Κάρτσωνας (1937-1992)
(Φωτογραφία: Χρήστος Ζέγκος)

Κυριακή 15 Μαρτίου 2015

Αρσένιος μοναχός Διονυσιάτης

Αρσένιος μοναχός Διονυσιάτης (1886-1983)
(Φωτογραφία: Douglas Little))

Μάξιμος ιερομόναχος Αγιοβασιλειάτης

Μάξιμος ιερομόναχος Αγιοβασιλειάτης (1915-2009)
(Φωτογραφία: Emanuele Grassi)
Μάξιμος ιερομόναχος Αγιοβασιλειάτης (1915-2009)
(Φωτογραφία: Emanuele Grassi)
Μάξιμος ιερομόναχος Αγιοβασιλειάτης (1915-2009)
(Φωτογραφία: Emanuele Grassi)
Μάξιμος ιερομόναχος Αγιοβασιλειάτης (1915-2009)
(Φωτογραφία: Emanuele Grassi)
Μάξιμος ιερομόναχος Αγιοβασιλειάτης (1915-2009)
(Φωτογραφία: Emanuele Grassi)

Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015

Αβιμέλεχ μοναχός Μικραγιαννανίτης


Αβιμέλεχ μοναχός Μικραγιαννανίτης (1872-1965)
Αβιμέλεχ μοναχός Μικραγιαννανίτης (1872-1965)
με τον υποτακτικό του ιερομ. Δονύσιο και τον υμνογράφο μον. Γεράσιμο
Αβιμέλεχ μοναχός Μικραγιαννανίτης (1872-1965)
με τον π. Κωνσταντίνο Βαστάκη
Αβιμέλεχ μοναχός Μικραγιαννανίτης (1872-1965)
(Παραχώρηση φωτογραφίας: Ιερομ. Αντίπας)
Αβιμέλεχ μοναχός Μικραγιαννανίτης (1872-1965)
(Φωτογραφία: Πέτρος Εσπιελίδης)
Αβιμέλεχ μοναχός Μικραγιαννανίτης (1872-1965)
(Φωτογραφία: Πέτρος Εσπιελίδης)