ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Σάββατο 28 Μαρτίου 2015

Γεώργιος ηγούμενος μονής Γρηγορίου

Αρχιμανδρίτης Γεώργιος, ηγούμενος της μονής Γρηγορίου (1935-2014)
Αρχιμανδρίτης Γεώργιος, ηγούμενος της μονής Γρηγορίου (1935-2014) (φωτ. 1975)
Αρχιμανδρίτης Γεώργιος, ηγούμενος της μονής Γρηγορίου (1935-2014)