ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Σάββατο 21 Μαρτίου 2015

Πολύκαρπος προηγούμενος Ξενοφωντινός

Πολύκαρπος προηγούμενος Ξενοφωντινός (1945-1991)
(Φωτογραφία: Γιώργος Τσιγάρας)