ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015

Εφραίμ μοναχός Γρηγοριάτης

Εφραίμ μοναχός Γρηγοριάτης (1906-1991)
(Φωτογραφία: Χρήστος Ζέγκος) 
Εφραίμ μοναχός Γρηγοριάτης (1906-1991)
(Φωτογραφία: Χρήστος Ζέγκος)