ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Τρίτη 10 Μαρτίου 2015

Θεοδόσιος μοναχός Αγιοπαυλίτης

Θεοδόσιος μοναχός Αγιοπαυλίτης (1901-1987)
(Φωτογραφία: Gojko Subotić)
Θεοδόσιος μοναχός Αγιοπαυλίτης (1901-1987)
(Πηγή: Μοναχός Μωυσής, Μέγα Γεροντικό, Μυγδονία, Θεσσαλονίκη 2011)
Θεοδόσιος μοναχός Αγιοπαυλίτης (1901-1987)
(Πηγή: Rudolf Billetta, Der Heilige Berg Athos, τ. 4, Βιέννη 1993)