ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Πέμπτη 30 Απριλίου 2015

Ματθαίος (Καρπαθάκης) αρχιεπίσκοπος των Γ.Ο.Χ.

Ματθαίος (Καρπαθάκης) αρχιεπίσκοπος των Γ.Ο.Χ. (†1950)
(φωτ. 1910)
Ματθαίος (Καρπαθάκης) αρχιεπίσκοπος των Γ.Ο.Χ. (†1950)
(φωτ. 1949)

Τετάρτη 29 Απριλίου 2015

Χρυσόστομος μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης

Χρυσόστομος (Καβουρίδης) μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης, 
αρχιεπίσκοπος των Γ.Ο.Χ. (1870-1955)
Χρυσόστομος (Καβουρίδης) μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης, 
αρχιεπίσκοπος των Γ.Ο.Χ. (1870-1955). Στη φωτογραφία, ως μητροπολίτης Φλωρίνης (1926-1932)
(ευγενική προσφορά Νικ. Μάννη)

Χρυσόστομος (Καβουρίδης) μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης, 
αρχιεπίσκοπος των Γ.Ο.Χ. (1870-1955). 
Χρυσόστομος (Καβουρίδης) μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης, 
αρχιεπίσκοπος των Γ.Ο.Χ. (1870-1955). 
Χρυσόστομος (Καβουρίδης) μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης, 
αρχιεπίσκοπος των Γ.Ο.Χ. (1870-1955).
Χρυσόστομος (Καβουρίδης) μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης, 
αρχιεπίσκοπος των Γ.Ο.Χ. (1870-1955). Φωτογραφία από την κηδεία του (7 Σεπτεμβρίου 1955)
(ευγενική προσφορά Νικ. Μάννη)

Τρίτη 28 Απριλίου 2015

Βασίλειος προηγούμενος μονής Ιβήρων

Αρχιμανδρίτης Βασίλειος, προηγούμενος της μονής Ιβήρων (γ.1936)
Αρχιμανδρίτης Βασίλειος, προηγούμενος της μονής Ιβήρων (γ.1936)
Αρχιμανδρίτης Βασίλειος, προηγούμενος της μονής Ιβήρων (γ.1936)
Αρχιμανδρίτης Βασίλειος, προηγούμενος της μονής Ιβήρων (γ.1936)
(Φωτογραφία: Αντώνιος Βασιλειάδης)

Πέμπτη 23 Απριλίου 2015

Χαράλαμπος μοναχός Κομποσχοινάς

Χαράλαμπος μοναχός Κομποσχοινάς (1914-1998)
(Φωτογραφία: Γαβριήλ μοναχός Φιλοθεΐτης, 1995) 
Χαράλαμπος μοναχός Κομποσχοινάς (1914-1998)
(Φωτογραφία: Γαβριήλ μοναχός Φιλοθεΐτης, 1995)
Χαράλαμπος μοναχός Κομποσχοινάς (1914-1998)
(Φωτογραφία: Αντώνης Κωνσταντινίδης) 
Χαράλαμπος μοναχός Κομποσχοινάς (1914-1998)
(Φωτογραφία: Αντώνης Κωνσταντινίδης)
Χαράλαμπος μοναχός Κομποσχοινάς (1914-1998)
(Φωτογραφία: Αντώνης Κωνσταντινίδης)
Χαράλαμπος μοναχός Κομποσχοινάς (1914-1998)
(Φωτογραφία: Αντώνης Κωνσταντινίδης)
Χαράλαμπος μοναχός Κομποσχοινάς (1914-1998)
(Φωτογραφία: Αντώνης Κωνσταντινίδης)

Τετάρτη 15 Απριλίου 2015

Νικόδημος μοναχός Μπιλάλης

Νικόδημος μοναχός Μπιλάλης (1932-2014)   
Νικόδημος μοναχός Μπιλάλης (1932-2014) 
Νικόδημος μοναχός Μπιλάλης (1932-2014)
με τον ιερομόναχο Στέφανο Καρουλιώτη
(Φωτογραφία: Zoran Purger)
Νικόδημος μοναχός Μπιλάλης (1932-2014)
με τον ιερομόναχο Στέφανο Καρουλιώτη
(Φωτογραφία: Zoran Purger)

Δευτέρα 13 Απριλίου 2015

Παρθένιος Ζωγραφίτης, Βούλγαρος μητροπολίτης

Παρθένιος Ζωγραφίτης, Βούλγαρος μητροπολίτης (1818-1876)

Ναθαναήλ Ζωγραφίτης, Βούλγαρος μητροπολίτης

Ναθαναήλ Ζωγραφίτης, Βούλγαρος μητροπολίτης (1820­-1906)
(Φωτογραφία: D.A. Karastojanov, Σόφια 1892)
Ναθαναήλ Ζωγραφίτης, Βούλγαρος μητροπολίτης (1820­-1906)
(Φωτογραφία: D.A. Karastojanov, Σόφια)

Κυριακή 12 Απριλίου 2015

Γαβριήλ πατριάρχης των Σέρβων

Γαβριήλ πατριάρχης των Σέρβων, ο Χιλανδαρινός (1881-1950)
Γαβριήλ πατριάρχης των Σέρβων, ο Χιλανδαρινός (1881-1950)

Κυπριανός ιερομόναχος Μικραγιαννανίτης


Κυπριανός ιερομόναχος Μικραγιαννανίτης (1935-2008)
(Φωτογραφία: Χρήστος Ζέγκος)
Κυπριανός ιερομόναχος Μικραγιαννανίτης (1935-2008)
(Φωτογραφία: Χρήστος Ζέγκος)
Κυπριανός ιερομόναχος Μικραγιαννανίτης (1935-2008)
(Φωτογραφία: Zoran Purger)
Κυπριανός ιερομόναχος Μικραγιαννανίτης (1935-2008)    
Κυπριανός ιερομόναχος Μικραγιαννανίτης (1935-2008)  

Σάββατο 11 Απριλίου 2015

Γερόντιος μοναχός Καρεώτης

Γερόντιος μοναχός Καρεώτης, ο σαλός (1908-2001)
(Φωτογραφία: Γαβριήλ μοναχός Φιλοθεΐτης, 1990) 
Γερόντιος μοναχός Καρεώτης, ο σαλός (1908-2001)
(Φωτογραφία: Αντώνης Κωνσταντινίδης)
Γερόντιος μοναχός Καρεώτης, ο σαλός (1908-2001)    
Γερόντιος μοναχός Καρεώτης, ο σαλός (1908-2001)
(Φωτογραφία: Αντώνης Κωνσταντινίδης)

Πέμπτη 9 Απριλίου 2015

Παύλος ηγούμενος μονής Καρακάλλου

Αρχιμανδρίτης Παύλος, ηγούμενος της μονής Καρακάλλου (1899-1971)
Αρχιμανδρίτης Παύλος, ηγούμενος της μονής Καρακάλλου (1899-1971) με συμμοναστή του
Αρχιμανδρίτης Παύλος, ηγούμενος της μονής Καρακάλλου (1899-1971)

Δευτέρα 6 Απριλίου 2015

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης

Ο άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης (1924-1994) με τον μαθητή του ιερομόναχο Παΐσιο
(Φωτογραφία: Αντώνης Κωνσταντινίδης)

Σάββατο 4 Απριλίου 2015

Θεόκλητος μοναχός Διονυσιάτης

Θεόκλητος μοναχός Διονυσιάτης (1916-2006)    
Θεόκλητος μοναχός Διονυσιάτης (1916-2006) (Φωτογραφία: Αντώνιος-Αιμίλιος Ταχιάος, 1954)
Θεόκλητος μοναχός Διονυσιάτης (1916-2006)
και Γαβριήλ ιεροδιάκονος Διονυσιάτης (αριστερά) (Φωτογραφία: Αντώνιος-Αιμίλιος Ταχιάος, 1954)
Θεόκλητος μοναχός Διονυσιάτης (1916-2006) (Φωτογραφία: Σπύρος Λουλακάκης, 1955)
Θεόκλητος μοναχός Διονυσιάτης (1916-2006),
ηγούμενος Γαβριήλ Διονυσιάτης και Λεόντιος μοναχός Λογγοβαρδίτης (Φωτογραφία: Παναγιώτης Βοκοτόπουλος, 1956)
Θεόκλητος μοναχός Διονυσιάτης (1916-2006)    
Θεόκλητος μοναχός Διονυσιάτης (1916-2006),
ως Πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους (1974-75) (Φωτογραφία: Χρήστος Ζέγκος)
Θεόκλητος μοναχός Διονυσιάτης (1916-2006),
ως Πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους (1979-80) (Φωτογραφία: Χρήστος Ζέγκος)
Θεόκλητος μοναχός Διονυσιάτης (1916-2006),
ως Πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους (1989-90) (Φωτογραφία: Παναγιώτης Βοκοτόπουλος, 1989)
Θεόκλητος μοναχός Διονυσιάτης (1916-2006) (Φωτογραφία: Vitaly Kislov)