ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Σάββατο 11 Απριλίου 2015

Γερόντιος μοναχός Καρεώτης

Γερόντιος μοναχός Καρεώτης, ο σαλός (1908-2001)
(Φωτογραφία: Γαβριήλ μοναχός Φιλοθεΐτης, 1990) 
Γερόντιος μοναχός Καρεώτης, ο σαλός (1908-2001)
(Φωτογραφία: Αντώνης Κωνσταντινίδης)
Γερόντιος μοναχός Καρεώτης, ο σαλός (1908-2001)    
Γερόντιος μοναχός Καρεώτης, ο σαλός (1908-2001)
(Φωτογραφία: Αντώνης Κωνσταντινίδης)