ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Τετάρτη 29 Απριλίου 2015

Χρυσόστομος μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης

Χρυσόστομος (Καβουρίδης) μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης, 
αρχιεπίσκοπος των Γ.Ο.Χ. (1870-1955)
Χρυσόστομος (Καβουρίδης) μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης, 
αρχιεπίσκοπος των Γ.Ο.Χ. (1870-1955). Στη φωτογραφία, ως μητροπολίτης Φλωρίνης (1926-1932)
(ευγενική προσφορά Νικ. Μάννη)

Χρυσόστομος (Καβουρίδης) μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης, 
αρχιεπίσκοπος των Γ.Ο.Χ. (1870-1955). 
Χρυσόστομος (Καβουρίδης) μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης, 
αρχιεπίσκοπος των Γ.Ο.Χ. (1870-1955). 
Χρυσόστομος (Καβουρίδης) μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης, 
αρχιεπίσκοπος των Γ.Ο.Χ. (1870-1955).
Χρυσόστομος (Καβουρίδης) μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης, 
αρχιεπίσκοπος των Γ.Ο.Χ. (1870-1955). Φωτογραφία από την κηδεία του (7 Σεπτεμβρίου 1955)
(ευγενική προσφορά Νικ. Μάννη)