ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Τετάρτη 15 Απριλίου 2015

Νικόδημος μοναχός Μπιλάλης

Νικόδημος μοναχός Μπιλάλης (1932-2014)   
Νικόδημος μοναχός Μπιλάλης (1932-2014) 
Νικόδημος μοναχός Μπιλάλης (1932-2014)
με τον ιερομόναχο Στέφανο Καρουλιώτη
(Φωτογραφία: Zoran Purger)
Νικόδημος μοναχός Μπιλάλης (1932-2014)
με τον ιερομόναχο Στέφανο Καρουλιώτη
(Φωτογραφία: Zoran Purger)