ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Σάββατο 4 Απριλίου 2015

Θεόκλητος μοναχός Διονυσιάτης

Θεόκλητος μοναχός Διονυσιάτης (1916-2006)    
Θεόκλητος μοναχός Διονυσιάτης (1916-2006) (Φωτογραφία: Αντώνιος-Αιμίλιος Ταχιάος, 1954)
Θεόκλητος μοναχός Διονυσιάτης (1916-2006)
και Γαβριήλ ιεροδιάκονος Διονυσιάτης (αριστερά) (Φωτογραφία: Αντώνιος-Αιμίλιος Ταχιάος, 1954)
Θεόκλητος μοναχός Διονυσιάτης (1916-2006) (Φωτογραφία: Σπύρος Λουλακάκης, 1955)
Θεόκλητος μοναχός Διονυσιάτης (1916-2006),
ηγούμενος Γαβριήλ Διονυσιάτης και Λεόντιος μοναχός Λογγοβαρδίτης (Φωτογραφία: Παναγιώτης Βοκοτόπουλος, 1956)
Θεόκλητος μοναχός Διονυσιάτης (1916-2006)    
Θεόκλητος μοναχός Διονυσιάτης (1916-2006),
ως Πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους (1974-75) (Φωτογραφία: Χρήστος Ζέγκος)
Θεόκλητος μοναχός Διονυσιάτης (1916-2006),
ως Πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους (1979-80) (Φωτογραφία: Χρήστος Ζέγκος)
Θεόκλητος μοναχός Διονυσιάτης (1916-2006),
ως Πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους (1989-90) (Φωτογραφία: Παναγιώτης Βοκοτόπουλος, 1989)
Θεόκλητος μοναχός Διονυσιάτης (1916-2006) (Φωτογραφία: Vitaly Kislov)