ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017

Χρυσόστομος ιερομόναχος Σταυρονικητιανός

Χρυσόστομος ιερομόναχος Σταυρονικητιανός (1926–2009)
(Πηγή φωτογραφιών: Ο Γέρων Χρυσόστομος Σταυρονικητιανός, Θεσσαλονίκη 2017)
Χρυσόστομος ιερομόναχος Σταυρονικητιανός (1926–2009)
Χρυσόστομος ιερομόναχος Σταυρονικητιανός (1926–2009)
Χρυσόστομος ιερομόναχος Σταυρονικητιανός (1926–2009)
Χρυσόστομος ιερομόναχος Σταυρονικητιανός (1926–2009)

Κυριακή 11 Ιουνίου 2017

Παύλος ιερομόναχος Αγιοπαυλίτης

Παύλος ιερομόναχος Αγιοπαυλίτης (1939-1995)
(Φωτογραφία: Rudolf Billeta)
Παύλος ιερομόναχος Αγιοπαυλίτης (1939-1995)
Παύλος ιερομόναχος Αγιοπαυλίτης (1939-1995
(Φωτογραφία: Χαρίτων μον. Καρουλιώτης)