ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015

Μακάριος μοναχός Νεοσκητιώτης

Μακάριος μοναχός Νεοσκητιώτης (1916-2006)
(Φωτογραφία: Εργαστήριο Καλύβης Κυριλλαίων, Νέα Σκήτη)
Μακάριος μοναχός Νεοσκητιώτης (αριστερά) (1916-2006)
(Φωτογραφία: Εργαστήριο Καλύβης Κυριλλαίων, Νέα Σκήτη)
Μακάριος μοναχός Νεοσκητιώτης (πρώτος δεξιά) (1916-2006)
(Φωτογραφία: Εργαστήριο Καλύβης Κυριλλαίων, Νέα Σκήτη)
Μακάριος μοναχός Νεοσκητιώτης (1916-2006)
(Φωτογραφία: Χρήστος Ζέγκος)
Μακάριος μοναχός Νεοσκητιώτης (1916-2006) και μοναχός Αλέξιος Νεοσκητιώτης (1886-1963) (Φωτογραφία: Εργαστήριο Καλύβης Κυριλλαίων, Νέα Σκήτη)
Μακάριος μοναχός Νεοσκητιώτης (1916-2006)
(Φωτογραφία: Στράτος Καλαφάτης)

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015

Γεράσιμος μοναχός Νεοσκητιώτης

Γεράσιμος μοναχός Νεοσκητιώτης (1912-1974)
(Φωτογραφία: Εργαστήριο Καλύβης Κυριλλαίων, Νέα Σκήτη)
Γεράσιμος μοναχός Νεοσκητιώτης (1912-1974)
(Φωτογραφία: Εργαστήριο Καλύβης Κυριλλαίων, Νέα Σκήτη)

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015

Ιγνάτιος μοναχός Νεοσκητιώτης

Ιγνάτιος μοναχός Νεοσκητιώτης (1886-1944)
(Φωτογραφία: Εργαστήριο Καλύβης Κυριλλαίων, Νέα Σκήτη)
Ιγνάτιος μοναχός Νεοσκητιώτης (1886-1944)
(Φωτογραφία: Εργαστήριο Καλύβης Κυριλλαίων, Νέα Σκήτη)
Ιγνάτιος μοναχός Νεοσκητιώτης (1886-1944)
(Φωτογραφία: Εργαστήριο Καλύβης Κυριλλαίων, Νέα Σκήτη)

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2015

Κύριλλος ιερομόναχος Νεοσκητιώτης

Κύριλλος ιερομόναχος Νεοσκητιώτης (1854-1933)
(Φωτογραφία: Αλή Σαμή)
Κύριλλος ιερομόναχος Νεοσκητιώτης (1854-1933)
(Φωτογραφία: Εργαστήριο Καλύβης Κυριλλαίων, Νέα Σκήτη)
Κύριλλος ιερομόναχος Νεοσκητιώτης (1854-1933)
(Φωτογραφία: Εργαστήριο Καλύβης Κυριλλαίων, Νέα Σκήτη)

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2015

Δανιήλ μοναχός Νεοσκητιώτης

Δανιήλ μοναχός Νεοσκητιώτης (1889-1935)
(Φωτογραφία: Εργαστήριο Καλύβης Κυριλλαίων, Νέα Σκήτη)
Δανιήλ μοναχός Νεοσκητιώτης (1889-1935)
(Φωτογραφία: Εργαστήριο Καλύβης Κυριλλαίων, Νέα Σκήτη)
Δανιήλ μοναχός Νεοσκητιώτης (1889-1935)
(Φωτογραφία: Εργαστήριο Καλύβης Κυριλλαίων, Νέα Σκήτη)
Δανιήλ μοναχός Νεοσκητιώτης (1889-1935)
(Φωτογραφία: Εργαστήριο Καλύβης Κυριλλαίων, Νέα Σκήτη)

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2015

Λάζαρος μοναχός Νεοσκητιώτης

Λάζαρος μοναχός Νεοσκητιώτης (1873-1943)
(Φωτογραφία: Αλή Σαμή)
Λάζαρος μοναχός Νεοσκητιώτης (1873-1943)
(Φωτογραφία: Εργαστήριο Καλύβης Κυριλλαίων, Νέα Σκήτη)
Λάζαρος μοναχός Νεοσκητιώτης (1873-1943)
(Φωτογραφία: Εργαστήριο Καλύβης Κυριλλαίων, Νέα Σκήτη)

Πέμπτη 27 Αυγούστου 2015

Αλέξιος μοναχός Νεοσκητιώτης

Αλέξιος μοναχός Νεοσκητιώτης (1886-1963)
(Φωτογραφία: Εργαστήριο Καλύβης Κυριλλαίων, Νέα Σκήτη)
Αλέξιος μοναχός Νεοσκητιώτης (1886-1963)
(Φωτογραφία: Εργαστήριο Καλύβης Κυριλλαίων, Νέα Σκήτη)
Αλέξιος μοναχός Νεοσκητιώτης (1886-1963)
(Φωτογραφία: Εργαστήριο Καλύβης Κυριλλαίων, Νέα Σκήτη)

Κυριακή 23 Αυγούστου 2015

Αθανάσιος μοναχός Νεοσκητιώτης

Αθανάσιος μοναχός Νεοσκητιώτης (1863-1933)
(Φωτογραφία: Εργαστήριο Καλύβης Κυριλλαίων, Νέα Σκήτη)
Αθανάσιος μοναχός Νεοσκητιώτης (1863-1933)
(Φωτογραφία: Αλή Σαμή)

Πέμπτη 20 Αυγούστου 2015

Ιγνάτιος μοναχός Νεοσκητιώτης

Ιγνάτιος μοναχός Νεοσκητιώτης, ο ιδρυτής της αδελφότητας των Κυριλλαίων
(π.1846-1911)
(Φωτογραφία: Εργαστήριο Καλύβης Κυριλλαίων, Νέα Σκήτη)
Ιγνάτιος μοναχός Νεοσκητιώτης, ο ιδρυτής της αδελφότητας των Κυριλλαίων
(π.1846-1911)
(Φωτογραφία: Εργαστήριο Καλύβης Κυριλλαίων, Νέα Σκήτη)

Κυριακή 9 Αυγούστου 2015

David Balfour

David Balfour, ως ιερομόναχος Δημήτριος Αγιορείτης (1903-1989)
(Πηγή: Αρχείο μονής Αγίου Παντελεήμονος)

Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015

Δευτέρα 27 Ιουλίου 2015

Δωρόθεος μητροπολίτης Κορυτσάς

Δωρόθεος Ευελπίδης, μητροπολίτης Κορυτσάς (1825-1879)
Δωρόθεος Ευελπίδης, μητροπολίτης Κορυτσάς (1825-1879)

Πέμπτη 23 Ιουλίου 2015

Καλλίνικος Σταματιάδης αρχιμανδρίτης

Αρχιμανδρίτης Καλλίνικος Σταματιάδης Λαυριώτης,
σχολάρχης της Αθωνιάδας (1792-1877)
 (Ζωγραφικός πίνακας του Νικηφόρου Λύτρα)

Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015

Ιγνάτιος μοναχός Βατοπαιδινός

Ιγνάτιος μοναχός Βατοπαιδινός (γ.1886)
(Φωτογραφία: Προκόπιος ιεροδιάκονος)
Ιγνάτιος μοναχός Βατοπαιδινός (γ.1886)
(Φωτογραφία: Προκόπιος ιεροδιάκονος)

Κυριακή 19 Ιουλίου 2015

Άνθιμος ιεροδιάκονος Βατοπαιδινός

Άνθιμος ιεροδιάκονος Βατοπαιδινός (1857-1913)
(Φωτογραφία: Προκόπιος ιεροδιάκονος)
Άνθιμος ιεροδιάκονος Βατοπαιδινός (1857-1913)
(Φωτογραφία: Προκόπιος ιεροδιάκονος)

Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015

Σάββατο 11 Ιουλίου 2015

Λάζαρος μοναχός Διονυσιάτης

Λάζαρος μοναχός Διονυσιάτης (1892-1974)
(Φωτογραφία: Καρυές, 4 Απριλίου 1931.
Πηγή: Μοναχολόγιο μονής Διονυσίου)
Λάζαρος μοναχός Διονυσιάτης (1892-1974)
(Πηγή: Μοναχολόγιο μονής Διονυσίου)
Λάζαρος μοναχός Διονυσιάτης (1892-1974)
(Πηγή: Αρχείο μονής Διονυσίου)

Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015

Κυριακός μοναχός Διονυσιάτης

Κυριακός μοναχός Διονυσιάτης,
ως Πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους (1915)
Κυριακός μοναχός Διονυσιάτης,
ως Πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους (1915)
Κυριακός μοναχός Διονυσιάτης,
ως Πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους (1929-30) 
Κυριακός μοναχός Διονυσιάτης
με τον ηγούμενο αρχιμ. Γαβριήλ (1887-1983)
(Πηγή: Αρχείο μονής Διονυσίου)
Κυριακός μοναχός Διονυσιάτης
 (Πηγή: Μοναχολόγιο μονής Διονυσίου)