ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015

Μακάριος μοναχός Νεοσκητιώτης

Μακάριος μοναχός Νεοσκητιώτης (1916-2006)
(Φωτογραφία: Εργαστήριο Καλύβης Κυριλλαίων, Νέα Σκήτη)
Μακάριος μοναχός Νεοσκητιώτης (αριστερά) (1916-2006)
(Φωτογραφία: Εργαστήριο Καλύβης Κυριλλαίων, Νέα Σκήτη)
Μακάριος μοναχός Νεοσκητιώτης (πρώτος δεξιά) (1916-2006)
(Φωτογραφία: Εργαστήριο Καλύβης Κυριλλαίων, Νέα Σκήτη)
Μακάριος μοναχός Νεοσκητιώτης (1916-2006)
(Φωτογραφία: Χρήστος Ζέγκος)
Μακάριος μοναχός Νεοσκητιώτης (1916-2006) και μοναχός Αλέξιος Νεοσκητιώτης (1886-1963) (Φωτογραφία: Εργαστήριο Καλύβης Κυριλλαίων, Νέα Σκήτη)
Μακάριος μοναχός Νεοσκητιώτης (1916-2006)
(Φωτογραφία: Στράτος Καλαφάτης)