ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Τετάρτη 21 Αυγούστου 2013

Φιλάρετος ηγούμενος μονής Κωνσταμονίτου

Αρχιμανδρίτης Φιλάρετος, ηγούμενος της μονής Κωνσταμονίτου (1890-1963)
Αρχιμανδρίτης Φιλάρετος, ηγούμενος της μονής Κωνσταμονίτου (1890-1963)