ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Κυριακή 29 Απριλίου 2012

Νικήτας μοναχός Καψαλιώτης

Νικήτας μοναχός Καψαλιώτης (1907-1989)
(Φωτογραφία: Χρήστος Ζέγκος, 1961)
Νικήτας μοναχός Καψαλιώτης (1907-1989)
(Φωτογραφία: Χαρίτων μοναχός)

Παρασκευή 27 Απριλίου 2012

Πορφύριος ιερομόναχος Καυσοκαλυβίτης

Πορφύριος ιερομόναχος Καυσοκαλυβίτης (1906-1991)
Πορφύριος ιερομόναχος Καυσοκαλυβίτης (1906-1991),
ως νέος μοναχός στα Καυσοκαλύβια
Πορφύριος ιερομόναχος Καυσοκαλυβίτης (1906-1991)   
Πορφύριος ιερομόναχος Καυσοκαλυβίτης (1906-1991)
Πορφύριος ιερομόναχος Καυσοκαλυβίτης (1906-1991)
Πορφύριος ιερομόναχος Καυσοκαλυβίτης (1906-1991)
Πορφύριος ιερομόναχος Καυσοκαλυβίτης (1906-1991)
Πορφύριος ιερομόναχος Καυσοκαλυβίτης (1906-1991)
Πορφύριος ιερομόναχος Καυσοκαλυβίτης (1906-1991)
Πορφύριος ιερομόναχος Καυσοκαλυβίτης (1906-1991)
Πορφύριος ιερομόναχος Καυσοκαλυβίτης (1906-1991)
Πορφύριος ιερομόναχος Καυσοκαλυβίτης (1906-1991)

Τετάρτη 25 Απριλίου 2012

Παρθένιος ιερομόναχος Καρεώτης

Παρθένιος ιερομόναχος Καρεώτης, Χατζηγιωργιάτης (1840-1926),
με συμμοναστή, χιλανδαρινό κελλί του Ευαγγελισμού
Παρθένιος ιερομόναχος Καρεώτης, Χατζηγιωργιάτης (1840-1926),
χιλανδαρινό κελλί του Ευαγγελισμού
Παρθένιος ιερομόναχος Καρεώτης, Χατζηγιωργιάτης (1840-1926),
χιλανδαρινό κελλί του Ευαγγελισμού,
με τον Ρώσο πρόξενο στη Θεσσαλονίκη Ν.Β. Κόχμανεκ, 1906

Δευτέρα 23 Απριλίου 2012

Ιωακείμ μοναχός Σιμωνοπετρίτης

Ιωακείμ μοναχός Σιμωνοπετρίτης, ο καλλιγράφος (1899-1962)
(Φωτογραφία: Φωτό-Τεχνικόν, Θεσσαλονίκη)
Ιωακείμ μοναχός Σιμωνοπετρίτης, ο καλλιγράφος (1899-1962)
(Φωτογραφία: Φωτό-Τεχνικόν, Θεσσαλονίκη)
Ιωακείμ μοναχός Σιμωνοπετρίτης, ο καλλιγράφος (1899-1962)
Ιωακείμ μοναχός Σιμωνοπετρίτης, ο καλλιγράφος (1899-1962),
με τον ιερομόναχο Σίμωνα Σιμωνοπετρίτη
(Φωτογραφία: Χρήστος Ζέγκος)
Ιωακείμ μοναχός Σιμωνοπετρίτης, ο καλλιγράφος (1899-1962),
με τον ιερομόναχο Γαβριήλ Καρεώτη

Παρασκευή 20 Απριλίου 2012

Παρθένιος ιερομόναχος Καρεώτης

Παρθένιος ιερομόναχος Καρεώτης, Χατζηγιωργιάτης (1840-1926),
χιλανδαρινό κελλί του Ευαγγελισμού
(Δημοσίευση φωτογραφίας: 1905)
Παρθένιος ιερομόναχος Καρεώτης, Χατζηγιωργιάτης (1840-1926),
χιλανδαρινό κελλί του Ευαγγελισμού
Παρθένιος ιερομόναχος Καρεώτης, Χατζηγιωργιάτης (1840-1926),
χιλανδαρινό κελλί του Ευαγγελισμού
Παρθένιος ιερομόναχος Καρεώτης, Χατζηγιωργιάτης (1840-1926),
χιλανδαρινό κελλί του Ευαγγελισμού

Τετάρτη 18 Απριλίου 2012

Ιωσήφ μοναχός ο ησυχαστής

Ιωσήφ μοναχός ο ησυχαστής (1897-1959) με συνασκτητές
Ιωσήφ μοναχός ο ησυχαστής (1897-1959)
με τους ιερομονάχους Χαράλαμπο (αριστερά) και Εφραίμ (δεξιά)
(Φωτογραφία: Μακάριος μοναχός)

Σεραφείμ ιερομόναχος Καρουλιώτης

Σεραφείμ ιερομόναχος Καρουλιώτης (1905-1982)
(Φωτογραφία: Emanuele Grassi, 1980)
Σεραφείμ ιερομόναχος Καρουλιώτης (1905-1982)
(Φωτογραφία: Emanuele Grassi, 1980)
Σεραφείμ ιερομόναχος Καρουλιώτης (1905-1982)
Σεραφείμ ιερομόναχος Καρουλιώτης (1905-1982)

Εφραίμ ιερομόναχος Κατουνακιώτης

Εφραίμ ιερομόναχος Κατουνακιώτης (1912-1998)
(Φωτογραφία: Douglas Little, γύρω στα 1980)
Εφραίμ ιερομόναχος Κατουνακιώτης (1912-1998) ως λαϊκός, 1930
Εφραίμ ιερομόναχος Κατουνακιώτης (1912-1998)
με τον αδελφό του Χαράλαμπο, 1955
Εφραίμ ιερομόναχος Κατουνακιώτης (1912-1998)
(Φωτογραφία: Χρήστος Ζέγκος, 1961)
Εφραίμ ιερομόναχος Κατουνακιώτης (1912-1998)
(Φωτογραφία: Χρήστος Ζέγκος, 1961)
Εφραίμ ιερομόναχος Κατουνακιώτης (1912-1998) με τον γέροντά του ιερομόναχο Νικηφόρο (καθήμενο), τον μοναχό Προκόπιο (αριστερά) και τον πατέρα του μοναχό Ιώβ (δεξιά), 1967
Εφραίμ ιερομόναχος Κατουνακιώτης (1912-1998)
(Φωτογραφία: Αθανάσιος ιερομόναχος, 1978)
Εφραίμ ιερομόναχος Κατουνακιώτης (1912-1998) 

Εφραίμ ιερομόναχος Κατουνακιώτης (1912-1998)   
Εφραίμ ιερομόναχος Κατουνακιώτης (1912-1998)
Εφραίμ ιερομόναχος Κατουνακιώτης (1912-1998)
(Φωτογραφία: Μητροφάνης ιερομόναχος,
Κατουνάκια γύρω στα 1980)
Εφραίμ ιερομόναχος Κατουνακιώτης (1912-1998)
(Φωτογραφία: Μετόχι Ορμύλιας, 1991)
Εφραίμ ιερομόναχος Κατουνακιώτης (1912-1998)
(Φωτογραφία: Μετόχι Ορμύλιας, 1991)
Εφραίμ ιερομόναχος Κατουνακιώτης (1912-1998)
(Φωτογραφία: Μετόχι Ορμύλιας, 1991)
Εφραίμ ιερομόναχος Κατουνακιώτης (1912-1998)
Εφραίμ ιερομόναχος Κατουνακιώτης (1912-1998)
με τον ηγούμενο Εφραίμ Φιλοθεΐτη και τον μοναχό Ιωσήφ Βατοπαιδινό
Εφραίμ ιερομόναχος Κατουνακιώτης (1912-1998)
με τον ηγούμενο Αιμιλιανό Σιμωνοπετρίτη
(Φωτογραφία: Μητροφάνης ιερομόναχος,
Κατουνάκια γύρω στα 1980)
Εφραίμ ιερομόναχος Κατουνακιώτης (1912-1998)
με τον ηγούμενο Αιμιλιανό Σιμωνοπετρίτη
(Φωτογραφία: Θανάσης Παπαδόπουλος, Σιμωνόπετρα 1979)