ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Δευτέρα 9 Απριλίου 2012

Αλέξανδρος μοναχός Ευμορφόπουλος

Αλέξανδρος μοναχός Ευμορφόπουλος, Λαυριώτης (1838-1905)
(Δημοσίευση: 1902)
Αλέξανδρος μοναχός Ευμορφόπουλος, Λαυριώτης (1838-1905)
(Δημοσίευση: 1938)