ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Τετάρτη 4 Απριλίου 2012

Νίκανδρος προηγούμενος Ξηροποταμινός

Νίκανδρος προηγούμενος Ξηροποταμινός (γεν. 1925)
(Φωτογραφία: 9 Μαρτίου 1959)
Νίκανδρος προηγούμενος Ξηροποταμινός (γεν. 1925)
(Φωτογραφία: Θεοχάρης Προβατάκης)