ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Δευτέρα 2 Απριλίου 2012

Νεόφυτος ηγούμενος μονής Σιμωνόπετρας

Αρχιμανδρίτης Νεόφυτος, ηγούμενος της μονής Σιμωνόπετρας (1861-1906),
με τον διάδοχό του Ιωαννίκιο (1906-1920)
(Φωτογραφία: Κωνσταντίνος Σκαπέρδας, γύρω στα 1890)
Αρχιμανδρίτης Νεόφυτος, ηγούμενος της μονής Σιμωνόπετρας (1861-1906)
(Φωτογραφία: 1903)
Αρχιμανδρίτης Νεόφυτος, ηγούμενος της μονής Σιμωνόπετρας (1861-1906)
Αρχιμανδρίτης Νεόφυτος, ηγούμενος της μονής Σιμωνόπετρας (1861-1906)
Αρχιμανδρίτης Νεόφυτος, ηγούμενος της μονής Σιμωνόπετρας (1861-1906),
με τον διάδοχό του Ιωαννίκιο (1906-1920)