ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Σάββατο 7 Απριλίου 2012

Τρύφων μοναχός Καρεώτης

Τρύφων μοναχός Καρεώτης, εκκλησιαστικός του Πρωτάτου
(Φωτογραφία: Παύλος Μυλωνάς, 1967)