ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Τρίτη 3 Απριλίου 2012

Ραφαήλ μοναχός και Νικάνωρ προηγούμενος, Χιλανδαρινοί

Ραφαήλ μοναχός (1931-2011) και Νικάνωρ προηγούμενος (1903-1990), Χιλανδαρινοί
(Φωτογραφία: Zoran Purger)