ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Κυριακή 8 Απριλίου 2012

Γεράσιμος μοναχός Μικραγιαννανίτης

Γεράσιμος μοναχός Μικραγιαννανίτης, ο υμνογράφος (1905-1991)
(Φωτογραφία: Douglas Little)
Γεράσιμος μοναχός Μικραγιαννανίτης, ο υμνογράφος (1905-1991)
Γεράσιμος μοναχός Μικραγιαννανίτης, ο υμνογράφος,
με τον ιερομόναχο Διονύσιο
Γεράσιμος μοναχός Μικραγιαννανίτης, ο υμνογράφος,
με τον ιερομόναχο Δονύσιο και τον μοναχό Αβιμέλεχ
Γεράσιμος μοναχός Μικραγιαννανίτης, ο υμνογράφος (1905-1991)
Γεράσιμος μοναχός Μικραγιαννανίτης, ο υμνογράφος (1905-1991)
Γεράσιμος μοναχός Μικραγιαννανίτης, ο υμνογράφος (1905-1991)
Γεράσιμος μοναχός Μικραγιαννανίτης, ο υμνογράφος (1905-1991)
Γεράσιμος μοναχός Μικραγιαννανίτης, ο υμνογράφος (1905-1991)
Γεράσιμος μοναχός Μικραγιαννανίτης, ο υμνογράφος (1905-1991)
Γεράσιμος μοναχός Μικραγιαννανίτης, ο υμνογράφος (1905-1991)
Γεράσιμος μοναχός Μικραγιαννανίτης, ο υμνογράφος (1905-1991)