ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Τρίτη 10 Απριλίου 2012

Καλλίνικος μοναχός Κατουνακιώτης, ο ησυχαστής

Καλλίνικος μοναχός Κατουνακιώτης, ο ησυχαστής (1853-1930)
(Δημοσίευση φωτογραφίας: Χερουβείμ αρχιμανδρίτης, 1969)