ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Δευτέρα 2 Απριλίου 2012

Αβέρκιος μοναχός Καρεώτης

Αβέρκιος μοναχός Καρεώτης,
χιλανδαρινό κελλί των Αρχαγγέλλων (1921-)
(Φωτογραφία: Zoran Purger)