ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Δευτέρα 2 Απριλίου 2012

Νικόλαος μοναχός Καρεώτης

Νικόλαος μοναχός Καρεώτης,
χιλανδαρινό κελλί του Μπαρμπερά (1911-2002)
(Φωτογραφία: Zoran Purger)